security christmas

Hans Kristian Henriksen

Consultant & Developer at Bekk

@hanskhe @sauen